AJANKOHTAISTA

Tapahtumat

Evertiq Expo 29.11.2023 Tampereella, Tampere-talossa

esitykseni on kello 10:45 - 11:15

PFAS-rajoitukset Euroopassa ja Yhdysvalloissa

 

Per- ja polyfluoratut alkyyliyhdisteet (PFAS) ovat suuri joukko synteettisiä kemikaaleja, joita käytetään kuluttajatuotteissa, palonestoaineena sekä elektroniikassa. Tulossa olevat PFAS-rajoitukset Euroopassa ja Yhdysvalloissa asettavat haasteen valmistajille, jotka pyrkivät ennakoivasti vastaamaan tuleviin rajoituksiin. Tämä esitys näyttää kuinka hallita PFAS:ia käyttämällä GreenSoft-tiedonhallintapalveluita ja Windchill PLM:ää.
 
Ilmoittautuminen Evertiq Expo tapahtumaan 

 

Ajankohtaista

EU ilmoitti kaikkien aikojen suurimmasta myrkyllisten kemikaalien rajoittamisesta.

Vuoteen 2030 mennessä EU:ssa säännellään 5000 -7000 kemikaalia. Linkki

 

Yksi aine lisätty EU:n REACH-asetuksen SVHC luetteloon.

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) ilmoitti 10. kesäkuuta yhden kemikaalin lisäämisestä EU:n REACH-asetuksen erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) kandidaattiluetteloon. Linkki

EU:n REACH-asetuksen SVHC-luettelo sisältää nyt 224 ainetta.

 

Yhdeksää ainetta ehdotetaan lisättäväksi EU:n REACH-asetuksen SVHC-luetteloon vuodenvaihteessa

Päätöstä odotetaan yhdeksästä aineesta, jotka sisällytetään EU:n REACH-asetuksen SVHC-kandidaattiluetteloon. Linkki

 

Ranska laittaa täytäntöön uuden elektroniikkaa ja muita tuotteita koskevan ympäristömerkintä­asetuksen

Ranskan kuluttajatuotteiden, mukaan lukien sähkö- ja elektroniikkalaitteet, ympäristömerkintävaatimukset astuvat voimaan 1. tammikuuta 2023. Linkki

 

Uusia aineiden lisäyksiä ehdotetaan EU:n POP-asetukseen

Väliaikainen sopimus kuuden aineryhmän lisäämisestä EU:n POP-rajoitusten luetteloon sovittiin. Linkki

 

US: CA Prop 65, uusi esitys varoitustarrojen sisällöstä

Uusi ehdotusprosessi alkaa pian. Linkki

 

Kahdeksan tuotetta poistettiin Euroopan markkinoilta EU:n RoHS-rikkomusten vuoksi

Vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä kahdeksan tuotteen maahantuojat määrättiin poistamaan tuotteita Euroopan markkinoilta, koska ne eivät olleet EU RoHS-direktiivin mukaisia.
Lue lisää EU:n turvallisuusportista. Linkki

 

Lue lisää

 

Soita